Vitajte na webovej stránke našej školy !

 

Čo nás čaká v mesiaci:

 

SEPTEMBER

 
1. Prihlásenie sa do Medzinárodnej súťaže: Záložka do knihy spája školy - Tajuplný svet knižných príbehov

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

 8. ročník česko-slovenského projektu 

Cieľ česko-slovenského projektu: Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu: Česko-slovenský projekt bude ukončený 31.októbra 2017.

Následne Slovenská pedagogická knižnica vyzve slovenské partnerské školy k zaslaniu informácií o priebehu celého česko-slovenského projektu a pripojení fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek.

České partnerské školy budú zase vyzvané Knižnicou Jiřího Mahena v Brne k zasielaniu hodnotenia projektu a pripojeniu fotografií najkrajších záložiek.

Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2017 na  webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) a na webovom sídle Knižnice Jiřího Mahena v Brne (www.kjm.cz). 

2.  Súťaž o Naj... JESENNÉ STRAŠIDIELKO

Milí žiaci s pomocou rodičov, starých rodičov i súrodencov sa môžete v čase od 25.septembra do 3.októbra 2017 zapojiť do súťaže, kde ukážete ako ste tvoriví a že aj z plodov jesene (tekvica, patizón, mrkva, jablko,...) sa dá vytvoriť niečo kúzelné a chutné. Ešte máte na to celý týždeň!! 

3.októbra bude vyhodnotenie súťaže, pekné ceny sú už nachystané pre všetkých zúčastnených : )

     

 

OKTÓBER

 
3. ŠARKANPARÁDA 
 
Letí, letí všetko letí ..... šarkan letí. Jeseň je už tento mesiac v plnom prúde a my sa môžeme tešiť ako krásne s vetrom o preteky budú lietať tie naše. Druhý októbrový týždeň, za pomoci počasia, sa vyberieme spolu na neďalekú lúku, kde si vaše šarkany konečne zalietajú.
 
 
4. Výtvarná súťaž: PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI
 
 
5. IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
 
Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na nové pani učiteľky, povinnosti, pravidlá,... Začala sa nová etapa života mladého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čaká na prvákov slávnostný deň. 
Dňa 26.októbra sa na našej škole uskutoční táto jedinečná udalosť. Pred samotným pasovaním sa môžete tešiť na sľub prvákov, rôzne súťaže, kde prváci ukážu čo vedia. A to nie je všetko...budeme sa hrať na hladačov pokladu.