1.ročník

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kasalová

1. Dlábik Matej

2. Gešvantnerová Johana

3. Katrinec Oliver

4. Útla Miriam - Sára