2.ročník

Triedna učiteľka: Mgr.Kasalová Miroslava

1. Kohút Jakub