3.ročník

Triedna učiteľka: Mgr. Mihóková Iveta

1. Kopecký Jakub

2. Žáčik Jakub