4.ročník

Triedna učiteľka: Mgr. Mihóková Iveta

1. Kello Peter

2. Kohút Matúš

3. Lacová Vanesa

4. Max Jakub

5. Mazáň Martin

6. Roháčková Timea

7. Tunega Alexander