Škola v prírode

Školu v prírode strávili v dňoch od 14.5 do 18.5. 2018 naši žiaci v krásnom prostredí Nitrianskeho Rudna v Tramptárii. Spolu s pani učiteľkami a animátormi si užili dni plné rôznorodých aktivít. Na začiatku pobytu sa rozdelili do kráľovských družín a vydali sa Vodníkovou cestou, náučným chodníkom, kde sa skrývali hádanky, hlavolamy a indície. So svojimi družinami sa zapájali do kráľovských remesiel, po večeroch ich zabávali animátori . Očarila ich kráľovská korunovácia, rozosmiala hra Tipovačka. Svoje nadanie predviedli v Talentmánii a týždeň ukončili rozlúčkovým divadelným večerom spojeným s autogramiádou. Navštívili ZOO Bojnice a druhým dobrodružným a zároveň náučným výletom bol, aj napriek nepriaznivému počasiu, spoznávanie gazdovských dvorov v neďalekej dedinke Máčov (múzeum traktorov, pekáreň, kováč...)
Družina "Modroočkovia" (podľa prezývky nášho animátora Tomáša) sa umiestnila so svojimi nazbieranými 91traptármi na krásnom 3.mieste.
 
Odchádzali sme plní pozitívnych dojmov, úsmevných zážitkov, nových skúseností a mnohí i so slzičkami v očiach.
 
Ako prebiehal deň v rozprávkovej škole v Tramptárii?
 • 7:00 budíček
 • 7:20 rozcvička
 • 7:45 raňajky
 • 9:30 kráľovské remeslá (do 11:00)
 • 10:15 desiata
 • 11:30 obed
 • 12:30 výlet (Máčov, Bojnice)
 • 15:30 olovrant
 • 17:30 večera
 • 19:00 kráľovská pošta, súťaže (tipovačka, talentmánia,...)
 • 21:00 večierka (diskotéka, rozlúčka)
Ďakujeme za radosť, smiech a zábavu...ale aj za nekonečnú energiu a skvelé výkony v ŠVP spolu s vami !