Škola v prírode

Tramptária - Nitrianske Rudno - Hotel Braník - termín od 14. 5. do 18. 5. 2018.