Čitateľský oriešok

16.12.2014 00:00

Projekt - čitateľská gramotnosť pre 2., 3. a 4.ročník. Súťaž rozdelená na textovú a výtvarnú časť.