Čo sa udialo v školskom roku 2008/ 2009

21.05.2009 18:16

AKCIE ŠKOLY r. 2008/ 2009

SEPTEMBER:

Návšteva MsKS Bánovce nad Bebravou

Šarkanparáda- súťaž o najkrajšieho šarkana

Výtvarná súťaž

OKTÓBER:

Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci

Deň školských knižníc - projekt

Kultúrny program ku dňu dôchodcov

NOVEMBER:

Návšteva MsKS v Bánovciach nad Bebravou- kino

Spevácka súťaž- Trenčianské hodiny

Exkurzia do papierni v Bobote

DECEMBER:

Návšteva MsKS v Bánovciach nad Bebravou- divadielko

Stretnutie s Mikulášom- školská besiedka

Vianočný kultúrny program PERINBABA

JANUÁR:

Súťaž o najkrajšieho snehuliaka na školskom dvore

FEBRUÁR:

Zápis žiakov do 1.ročníka

Detský karneval

MAREC:

Exkurzia do obecnej knižnice- beseda s knihovníčkou

Recitačná súťaž Literárne vretienko

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy v Motešiciach

APRÍL:

Zber papiera na škole

Stromy poznania- beseda s lesníkmi, výsadba stromčekov

Deň Zeme- brigáda v školskom areály

MÁJ:

Škola v prírode- týždenný pobyt na Krahuliach pri Kremnici

Deň matiek- kultúrny program pre mamičky

Olympiáda malotriedných škôl

JÚN:

MDD- súťaže pre deti na školskom dvore

Branné cvičenie

Školský výlet- Trenčianský hrad a rytierske súboje