CPPPaP Bánovce nad Bebravou

01.11.2017 15:16

Dňa 7.11.2017 sa uskutoční v škole beseda zameraná na predchádzanie a riešenie rovesníckych konfliktov, prevencia šikanovania. Navštívia nás odborníčky  CPPPaP z Bánoviec nad Bebravou.