Návšteva CSS v Skalke nad Váhom

30.10.2017 20:14

Dňa 25.10.2017 sme sa vybrali autobusom na návštevu potešiť srdiečka tým, ktorí už možno ostali na tomto svete už sami. 

Október je mesiac úcty k starším. Úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti, vnúčatá.

Našu úctu sme prejavili na návšteve v CSS v Skalke nad Váhom. Dedkom a babkám sme zaspievali, zarecitovali, zatancovali. Ako spomienku na naše stretnutie sme všetkým vyšili z látky srdiečka, ktoré vyrobili pani učiteľky a žiaci. 
 
Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia, šťastíčka od všetkých detí.
Nech Vám úsmev zdobí tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.
 
Po rozlúčke so starkými, ktorí nás potešili hrou na ústnej harmonike, spevom sme sa zastavili na neďalekom najstaršom pútnickom mieste na Slovensku - v Starej Skalke s kláštorom.
 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kláštor skalka nad váhom