Nová akcia

21.05.2009 17:35

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.