Projekt: Bola radí deťom.

28.11.2014 00:00

Beseda s pani policajtkou žiakov hravou formou poučila ako sa správať na ulici, pred cudzími ľuďmi. Naučili sa pomenovať základné dopravné značky - príkazové, výstražné atď.