Projekt Digiskola

16.06.2015 18:24

    Dňa 11. júna , v rámci projektu Digiskola , sme boli pozvaní, na ukážku interaktívneho vzdelávania sa na IKT, do Trenčína pri obch. centre Laugaricio. O 9 :00 hod.  prišiel microbus a doviezol nás pred pojazdnú učebňu, v ktorej deťom učitelia predviedli názornú ukážku vyučovacej hodiny vlastivedy na tabletoch a IKT. Ďalej sme pokračovali už v samotnom centre, kde si deti vyskúšali hodinu anglického jazyka, matematiky, dopravnej výchovy. Veľmi nás nadchli 4D aplikácie, používané na anglickom jazyku, príjemné boli i sedacie vaky, z ktorých sa nám ani postaviť nechcelo ( zišli by sa v ŠKD - skonštatovali sme zborovo ). Ale predsa, pri slovách " Deti, vonku na vás čaká Andrej Bičan !", sa naše deti postavili a utekali za ním. No, ale to už ani na sľúbenú zmrzlinu nebol čas . Vonku už čakal microbus, ktorý nás o 12 : 00 hod. zaviezol naspäť do školy.