Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

01.09.2017 18:08

Milí rodičia a žiaci!

Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 začína v pondelok 4. 9. 2017 o 8:00 hod. na poschodí v 1. triede. 

Školský klub detí začína svoju činnosť v utorok 5. 9. 2017. Ďalšie informácie ohľadom ŠKD poskytne p. vychovávateľka rodičom v pondelok 4.9.2017.