Športová olympiáda

25.05.2018 21:44

Dňa 1.júna 2018 organizuje naša škola 28.ročník športovej olympiády štyroch neplnoorganizovaných škôl - ZŠ Neporadza, ZŠ Veľká Hradná, ZŠ Dubodiel, ZŠ Bobot. Zúčastní sa jej spolu 93 žiakov. Olympiáda pozostáva z atletických disciplín - beh, hod do diaľky a skok, futbalu - chlapci, vybíjanej - dievčatá. V atletických disciplínach žiaci súťažia po jednotlivých ročníkoch. Deti budú odmenené vecnými cenami, diplomami za 1.,2.,3. miesta - pohármi, medailami. Osvieži ich malinovka, pochutnajú si na guláši či výborných koláčov. 

Srdečne ďakujeme všetkým tím, ktorí nám ochotne pomohli a prispeli či finančne alebo materiálne!

Ďakujeme: p. Ľubici Kučerkovej, p. Martine Žáčikovej s manželom, p. Zuzane Brunovskej, p. Ivete Mazáňovej, p. Zuzane Kopeckej, p. Milošovi Kohútovi (z firmy Prescot s.r.o.), p. Jánovi Kyselicovi, p. Ing. Ľ. Kopeckému, p. M. Kopeckej (pekáreň Inovec Svinná), Zuzke Dlábikovej, spol. Daffer, Tesco, OÚ Neporadza,