Vystúpenie žiakov v KD Neporadza

15.10.2014 00:00

14. október - Vystúpenie žiakov zo ZŠ v KD Neporadza.

       

        Dňa 14. októbra 2014 na akcii, ktorú pripravila obec Neporadza  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, vystúpili aj naše deti zo základnej školy. Mnohí z prítomných hostí sa každodenne  podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im aj nahradzujú kamarátov. Kyticou básní,  piesní a nechýbala ani scénka im deti vyjadrili vďaku za ich lásku, pohladenie.