Rada školy a rodičov

Členovia rady školy a rodičov:

Predseda Rady školy: Janka Štefánková

Členovia: Mgr. Marcela Kyselicová

              Miloš Kohút

              Janka Ševčíková

              Katka Lacová

Predseda Rady rodičov: Mgr. Marta Maxová

Členovia: Zuzana Kopecká - pokladník

              Denisa Roháčková

              Mgr. Iveta Mazáňová

              Juliana Kellová