Triedy

Počet žiakov v jednej triede a zadelenie ročníkov na školský rok 2017/2018

1.ročník:  4 chlapci, 3 dievčatá

2.ročník:  1 chlapec

3.ročník:  2 chlapci

4.ročník:  5 chlapcov, 2 dievčatá

 

 spolu: 5 dievčat a 12 chlapcov

1.trieda: / 3. a 4.ročník/

triedna učiteľka: Mgr.Mihóková Iveta

2. trieda: / 1. a 2.ročník /

triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kasalová