Triedy

Počet žiakov v jednej triede a zadelenie ročníkov na školský rok 2018/2019

1.ročník:  2 chlapci, 2 dievčatá

2.ročník:  4 chlapci, 3 dievčatá

3.ročník:  

4.ročník:  1 chlapec

 

 spolu: 5 dievčat a 7 chlapcov

1.trieda: / 1. a 4. ročník/

triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kasalová

2. trieda: / 2.ročník /

triedna učiteľka: Mgr. Margaréta Matúšová