Učebné predmety v šk.roku                                     2018/2019

 

PREDMETY

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Slovenský jazyk a liter. Mgr. Kasalová Mgr. Matúšová ------------------ Mgr. Kasalová
Matematika Mgr. Kasalová Mgr. Matúšová ------------------ Mgr. Kasalová
Anglický jazyk Mgr. Matúšová Mgr. Matúšová ------------------ Mgr. Matúšová
Prvouka Mgr. Kasalová Mgr. Matúšová ------------------
Prírodoveda ------------------ ------------------- ------------------ Mgr. Kasalová
Vlastiveda ----------------- ------------------ ------------------ Mgr. Matúšová
Pracovné vyučovanie ------------------- -------------------   ------------------ Mgr. Kyselicová
Výtvarná výchova Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová ------------------ Mgr. Kyselicová
Telesná výchova Mgr. Matúšová Mgr. Matúšová ------------------ Mgr. Matúšová
Hudobná výchova Mgr. Matúšová Mgr. Matúšová ------------------ Mgr. Matúšová
Informatická výchova Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová ------------------ Mgr. Kyselicová
Náboženská výchova Mgr. M. Kukla Mgr. M. Kukla ------------------ Mgr. M. Kukla
Etická výchova Mgr. Kyselicová ----------------- ------------------ -------------------