Učebné predmety v šk.roku                                     2017/2018

 

PREDMETY

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Slovenský jazyk a liter. Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Mihóková Mgr. Mihóková
Matematika Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Mihóková Mgr. Mihóková
Anglický jazyk Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová
Prvouka Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová ------------------
Prírodoveda ------------------ ------------------- Mgr. Mihóková Mgr. Mihóková
Vlastiveda ----------------- ------------------ Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová
Pracovné vyučovanie ------------------- -------------------   Mgr. Kyselicová Mgr. Kyselicová
Výtvarná výchova Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová
Telesná výchova Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová
Hudobná výchova Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová
Informatická výchova Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová Mgr. Kasalová
Náboženská výchova Mgr. M. Kukla Mgr. M. Kukla Mgr. M. Kukla Mgr. M. Kukla
Etická výchova -------------- ------------- -------------- -------------------