Záujmové krúžky

Na našej škole ponúkame deťom možnosť rozvíjať svoje zručnosti v rôznych záujmových útvaroch.V školskom roku 2017/2018 ponúkame nasledujúce krúžky:

Šikovníček /Piatok 13:00-14:30/

Dievčatá i chlapci,ktorí majú radi kreslenie a všetky činnosti s tým súvisiace, majú možnosť viac sa výtvarne vyžiť práve na tomto krúžku. Deti v tomto období veľmi radi tvoria nové zaujímavé veci. Žiaci si osvoja rôzne techniky,pracujú s rôznym netradičným materiálom: piesok, vata, hlina, cesto, prírodniny, odpadkový materiál, textil,papier a veľa iných. Okrem kreslenia ich teda čaká i modelovanie, šitie, odtláčanie, práca s drôtom,pečenie a pod.

vedie: Mgr. Marcela Kyselicová

 

Tanečný krúžok /Streda 13:00-14:30/

Pohybovo-tanečný krúžok určený pre našich škôlkarov a žiakov 1.stupňa ZŠ. Deti si hravou formou osvoja základné kroky v ľudovom i modernom tanci. 

vedie: p. Alena Ertlová